SPONSOR ADS

Wednesday, 25 September 2019

SUPER COMEDY VIDEO.

SUPER COMEDY VIDEO.

Super hit comedy video ekvar juo jarur thi juo
Tame pan joine chamkila Jaso dari jaso tame darso to Bijane pan daravo khubaj saras video se ekvar joine Bijane pan share karo tamne khubaj Khushi thase.

Ajnna aa tanav bharya Yug ma Manoranjan khubaj jaruri se Manoranjan melavva mate mannvi avnava prayogo Kari rahyo se je na karne manvine koik var nuksani no pan Sammno karva pade se Tema koik var manas
Musibat ma mukai jay se mate kahu su jivan ma manoranMan khubaj jaruri se.
Amari as site parthi tamne pan jarur pade tyare Ava Manoranjan vala video Mali rehse
Kayam aa amari site NI visit lo.