SPONSOR ADS

Thursday, 29 August 2019

VVJVY SUVADA NU NEW JORDAR GUJRATI LOVE SONG .


      VVJVY SUVADA NU NEW JORDAR GUJRATI LOVE SONG


Ekdam new song vijay SUVADA na avajma gavayel khubaj saras song
 1 MILION lokoye joyel khubaj famas thayel git
Ekvar jarur juo khubaj saras majani love story
Sathe jodel git ekvar jou
Ane like pan karo vijay suvada darek song ni jem aa song pan khubaj saras se

Bija gitoni jem khubaj saras pan sari story sathe banavel git jarur juo gana bhadha lokoni
Farmais ne dhyanma rakhine aa gitnu nirman
Karvama avel se je khubaj saras se
AJani yuva genratigen ne dhyanma rakhine
Aa gitni rachna karvama avel se yuva oni
Khubaj chhuta eva kalakar vijay suvada ma
Avajma gavayel se
Khubaj famas thayel git ekvar jarur juo ane
Tamara khas mitrone pan batavo