SPONSOR ADS

Saturday, 31 August 2019

MALAYA MANA ASHIRVAD NEW SONG KAJAL MAHERIYA.

MALAYA MANA ASHIRVAD NEW SONG KAJAL MAHERIYA.


Malya mana ashirvad we ek saras Majanu
Gujarati song se je Kajal maheriya  ye potana
Sundar avaj ma gayel se ek Baar jarur juo
Aa Gujarati song ma maani Stuti karvama
Avel se aa gitna lyrics pan khubaj Sundar se
Ek var jarur thi ame apel link NI mulakat lo
Ane Tamara mitro ne share karo


Aa GUJARATI song na lyrics Pravin ravage lakhya se song na lyrics Mani Aradhana karta
Lakhvama avya se ane avaj Kajal maheriya
Ye apyo se Sathe  aa song ma Abhinay pan
Kajal Bene j karyo se Abhinay pan khubaj
Sundar karvama avyo se je song ne vadhare
Sundar banave se


Aa GUJARATI song full HD ma compos karvama avyu se jethi Karine video
Jovani vadhare Maja Ave se. To mitro
Ek Baar jarur thi juo aa video.